05 DEVs (Java, C#)


Job title: 05 DEVs (Java, C#)

Company: WorldFusion Vietnam

Job description: triển Java và C# Kiến thức về lập trình web và công nghệ liên quan như MVC, ASP.NET, JavaScript, HTML, CSS….

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Sat, 02 Dec 2023 23:28:19 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top