3 quy tắc đọc chính xác ngôn ngữ cơ thể


Thứ Ba, 09/08/2011 17:24 (GMT+07)

Để hiểu ngôn ngữ cơ thể 1 cách chính xác nhất, bạn có thể sử dụng 3 quy tắc sau:

Để hiểu một cách chính xác điệu bộ ngôn ngữ cơ thể, bạn cần đặt nó trong một ngữ cảnh

1. Hiểu các điệu bộ theo cụm

Người mới học cách đọc ngôn ngữ cơ thể thường phạm phải lỗi cơ bản nhất, đó là chỉ đánh giá 1 điệu bộ đơn lẻ mà không để ý đến các điệu bộ đi kèm tình huống.

Bạn nên nhớ rằng, ngôn ngữ cơ thể cũng có “từ”, “câu” và dấu câu như ngôn ngữ nói. Mỗi điệu bộ giống như 1 từ đơn và có thể biểu thị nhiều ý nghĩa khác nhau. Do đó, nếu muốn hiểu ý nghĩa điệu bộ nào đó, nhất thiết bạn phải đặt nó trong 1 hoàn cảnh và tìm hiểu các điệu bộ khác đi kèm.

Các điệu bộ nằm trong 1 tình huống được gọi là cụm điệu bộ. Thông thường, chúng ta phải dùng ít nhất 3 điệu bộ trong cụm mới có thể giải nghĩa được từng điệu bộ.

2. Tìm kiếm sự phù hợp

Bạn có thể đánh giá thái độ của người khác qua việc tìm kiếm sự đồng điệu giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể. Nếu 2 ngôn ngữ này không phù hợp với nhau, có nghĩa họ đã nói dối.

Do đó, việc theo quan sát cụm điệu bộ, sự hòa hợp giữa lời nói và điệu bộ là yếu tố then chốt để giải nghĩa chính xác thái độ của con người.

3. Hiểu điệu bộ trong ngữ cảnh

Tất cả mọi điệu bộ cần được xem xét trong ngữ cảnh xuất hiện nó. Vì ý nghĩa của điệu bộ có thể đúng trong ngữ cảnh này nhưng không đúng trong ngữ cảnh khác. Do đó, nếu tách điệu bộ khỏi ngữ cảnh, bạn sẽ rất dễ hiểu lầm.

(Theo Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể)

 
Trả lời