Arctic fox Cáo Bắc Cực, còn có tên cáo trắng hay cáo tuyết, là một loài cáo nhỏ có từ vùng Bắc CựcCáo Bắc Cực, còn có tên cáo trắng hay cáo tuyết, là một loài cáo nhỏ có nguồn gốc từ vùng Bắc Cực ở Bắc bán cầu và thường sống tại quần xã ở đài nguyên Bắc Cực. Loài cáo này thích nghi tốt với môi trường lạnh. Chúng sở hữu bộ lông dày có màu nâu vào mùa hạ và chuyển sang màu trắng vào mùa đông.
Tên khoa học: Vulpes lagopus
Chiều cao: 25 – 30 cm (Trưởng thành, Chiều cao tính từ vai)
Thời gian mang thai: 52 ngày
Lớp cao hơn: Chi Cáo
Khối lượng: Đực: 3,2 – 9,4 kg (Trưởng thành), Cái: 1,4 – 3,2 kg (Trưởng thành)
Chiều dài: Đực: 80 – 110 cm (Trưởng thành), Cái: 71 – 85 cm (Trưởng thành)

Trả lời