Assistant to CEO (Thư ký Chủ tịch)

Job title: Assistant to CEO (Thư ký Chủ tịch)

Company: PersolKelly

Job description: Công ty Đa ngành (Xây dựng, Bất động s� n, Y tế, Khai thác khoáng s� n, Du lịch) tuyển vị trí Thư ký Chủ tịch làm việc tại TP.HCM Responsibilities Tham mưu, giúp việc Chủ tịch Tập đoàn trong việc xây dựng và theo dõi hoạt động và chương…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Fri, 24 Nov 2023 08:35:27 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top