Cá Hoàng Kim và cá Hồng Kim đuôi kiếm | cacanhmini | Animal WorldCá Hoàng Kim và cá Hồng Kim đều là những loài cá nhỏ, tính tình ôn hòa, dễ nuôi và chăm sóc và thích nghi với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm những con cá nhỏ dễ nuôi, thì Hoàng Kim và Hồng Kim là một lựa chọn tuyệt vời!

Trả lời