Cá vàng bơi trong bể nước nôi lên lặn xuống cá vàng bơi tung tăng cá vàng đẹp quá cả nhà ơiCá vàng bơi trong bể nước nôi lên lặn xuống cá vàng bơi tung tăng cá vàng đẹp quá cả nhà ơi

Trả lời