Cách chỉnh sửa hoặc xóa tất cả mật khẩu trong Trình quản lý mật khẩu của Google

 • Post category:cong nghệ 2

Trình quản lý mật khẩu của Google là trình quản lý mật khẩu trực tuyến được phát triển bởi Google. Nó giữ tất cả mật khẩu của bạn an toàn. Mật khẩu bạn lưu trong Google Chrome sẽ xuất hiện trong Trình quản lý mật khẩu của Google. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thêm mật khẩu cho các trang web khác nhau theo cách thủ công. Bài viết này cho thấy cách chỉnh sửa hoặc xóa tất cả mật khẩu trong Trình quản lý mật khẩu của Google.

Chỉnh sửa xóa mật khẩu Trình quản lý mật khẩu của Google

Cách chỉnh sửa hoặc xóa tất cả mật khẩu trong Trình quản lý mật khẩu của Google

Trên Google Chrome, bạn có thể quản lý mật khẩu đã lưu của mình thông qua Cài đặt Google Chrome hoặc bằng cách truy cập trang Trình quản lý mật khẩu chính thức. Trong các trình duyệt web khác, cách duy nhất để chỉnh sửa hoặc xóa mật khẩu đã lưu là truy cập trang Trình quản lý mật khẩu chính thức. Chúng tôi đã giải thích cả hai phương pháp để chỉnh sửa hoặc xóa tất cả mật khẩu trong Trình quản lý mật khẩu của Google dưới.

 1. Thông qua cài đặt Google Chrome
 2. Thông qua trang Trình quản lý mật khẩu chính thức

Hãy bắt đầu.

1) Chỉnh sửa hoặc xóa mật khẩu trong Trình quản lý mật khẩu của Google thông qua Cài đặt Google Chrome

Chỉnh sửa Xóa mật khẩu qua Cài đặt Chrome

Thực hiện theo các hướng dẫn được đề cập dưới đây:

 1. Mở Google Chrome.
 2. Nếu bạn đã tạo nhiều hồ sơ trên Chrome, hãy mở hồ sơ của bạn.
 3. Bây giờ, hãy nhấp vào ba dấu chấm ở phía trên bên phải và chọn Cài đặt.
 4. Lựa chọn Tự động điền và mật khẩu tùy chọn từ phía bên trái.
 5. Bấm vào Trình quản lý mật khẩu của Google liên kết.
 6. Trình quản lý mật khẩu của Google sẽ mở trong tab mới. Bạn sẽ thấy tất cả mật khẩu đã lưu ở đó. Chọn mật khẩu bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa.
 7. Bạn phải xác minh danh tính của mình bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây:
  • Bằng cách nhập mật khẩu tài khoản Google của bạn.
  • Bằng cách nhập thông tin xác thực của bạn bằng Windows Hello (Windows Hello PIN, Windows Hello Dấu vân tay, v.v.).
 8. Nhấp chuột Biên tập hoặc Xóa bỏ theo yêu cầu của bạn.

Nếu bạn đã đăng xuất khỏi tài khoản Google của mình và xóa hoặc chỉnh sửa mật khẩu qua Cài đặt Chrome, các thay đổi sẽ tự động được lưu và áp dụng cho tài khoản Google của bạn vào lần đăng nhập tiếp theo.

2) Chỉnh sửa hoặc xóa mật khẩu trong Trình quản lý mật khẩu của Google thông qua trang Trình quản lý mật khẩu chính thức

Chỉnh sửa Xóa mật khẩu qua trang chính thức

Phương pháp này hữu ích nếu bạn đang sử dụng trình duyệt web không phải Chrome. Người dùng Google Chrome cũng có thể sử dụng phương pháp thay thế này. Thực hiện theo các bước được viết dưới đây:

 1. Mở Google Chrome.
 2. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
 3. Truy cập mật khẩu.google.com.
 4. Bạn sẽ thấy tất cả mật khẩu đã lưu ở đó. Chọn trang web có mật khẩu mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa.
 5. Bạn phải xác minh danh tính của mình bằng cách nhập lại mật khẩu tài khoản Google, mặc dù bạn đã đăng nhập vào Chrome bằng cùng một tài khoản Google.
 6. Nhấp chuột Biên tập hoặc Xóa bỏ theo yêu cầu của bạn.

Cách thêm mật khẩu thủ công vào Trình quản lý mật khẩu của Google

Thêm mật khẩu vào Trình quản lý mật khẩu của Google

Để thêm mật khẩu theo cách thủ công vào Trình quản lý mật khẩu của Google, bạn phải sử dụng Cài đặt Google Chrome. Thực hiện theo các bước được viết dưới đây:

 1. Mở Google Chrome.
 2. Mở nó Cài đặt.
 3. Lựa chọn “Tự động điền và mật khẩu > Trình quản lý mật khẩu của Google.”
 4. Nhấp chuột Thêm vào.
 5. Nhập địa chỉ trang web, tên người dùng của bạn cho trang web đó và mật khẩu của bạn cho trang web đó.
 6. Nhấp chuột Cứu.

Cách xóa tất cả mật khẩu trong Trình quản lý mật khẩu của Google

Nếu bạn muốn xóa tất cả mật khẩu đã lưu trong Trình quản lý mật khẩu của Google, bạn có thể thực hiện thông qua cửa sổ Xóa dữ liệu duyệt web của Google Chrome. Mở Google Chrome và nhấn nút Ctrl + Shift + Xóa phím. Đây là lối tắt để mở Xóa dữ liệu truy cập cửa sổ. Lựa chọn Trình độ cao. Bây giờ, hãy chọn Phạm vi thời gian. Khi bạn chọn khoảng thời gian, nó sẽ bắt đầu hiển thị cho bạn số lượng mật khẩu bạn đã lưu trong khoảng thời gian cụ thể đó.

Xóa tất cả mật khẩu Trình quản lý mật khẩu của Google

Sau khi chọn phạm vi thời gian, hãy bỏ chọn tất cả các hộp kiểm ngoại trừ tùy chọn Mật khẩu và dữ liệu đăng nhập khác. Nếu bạn muốn xóa dữ liệu khác cùng với mật khẩu, bạn có thể chọn chúng. Bây giờ, bấm vào Xóa dữ liệu.

Hành động trên sẽ xóa tất cả mật khẩu đã lưu của bạn khỏi Trình quản lý mật khẩu của Google trong khoảng thời gian đã chọn.

Trình quản lý mật khẩu của Google an toàn đến mức nào?

Bạn có thể thắc mắc Trình quản lý mật khẩu của Google an toàn đến mức nào. Để truy cập mật khẩu đã lưu, bạn phải xác minh danh tính của mình. Google có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào sau đây để xác nhận danh tính của bạn:

 • Mật khẩu tài khoản Google của bạn.
 • Thông tin chi tiết về mã PIN, mật khẩu hoặc sinh trắc học Windows Hello của bạn.

Trình quản lý mật khẩu khóa sau 5 phút

Giống như Personal Vault của Microsoft OneDrive, Trình quản lý mật khẩu của Google cũng tự động khóa sau 5 phút không hoạt động. Tuy nhiên, thời gian khóa của Trình quản lý mật khẩu của Google ít hơn Personal Vault cung cấp khả năng bảo vệ nâng cao. Điều này có nghĩa là bạn phải xác minh lại danh tính của mình để xem, chỉnh sửa hoặc xóa mật khẩu đã lưu.

Đó là nó. Tôi hi vọng cái này giúp được.

Bạn có thể xóa hàng loạt mật khẩu đã lưu trong Chrome không?

Có, bạn có thể xóa hàng loạt mật khẩu đã lưu trong Chrome dựa trên dòng thời gian. Thật không may, hiện tại không có tùy chọn nào để chọn mật khẩu để xóa theo cách thủ công.

Trình quản lý mật khẩu của Google có an toàn không?

Trình quản lý mật khẩu của Google xác minh danh tính của bạn khi bạn cố gắng truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa mật khẩu đã lưu của mình. Sau khi xác minh danh tính của bạn, nó sẽ tự động bị khóa sau 5 phút không hoạt động để bảo mật mật khẩu của bạn. Tuy nhiên, lỗ hổng của Trình quản lý mật khẩu của Google nằm trên PC Windows của bạn. Nếu ai đó biết mật khẩu PC của bạn, họ có thể truy cập Trình quản lý mật khẩu Google của bạn bằng cách xác minh thông tin xác thực của PC Windows.

Đọc tiếp: Cách thêm Xác minh hai bước vào Tài khoản Google của bạn.

Trả lời