Cách tính can giờ qua can ngày dễ hiểu để ai cũng có thể tự tính


Thứ Hai, 22/03/2010 14:15 (GMT+07)


1. Ý nghĩa của can ngày và can giờ

Can ngày và can giờ là hai yếu tố giúp xác định trụ ngày và trụ giờ trong Tứ Trụ của mỗi người. Tứ Trụ của mỗi người gồm có 4 trụ là trụ năm, trụ tháng, trụ ngày và trụ giờ.

Theo Kinh dịch, khi biết được Tứ trụ, ta có thể luận đoán được vận số của con người một cách tương đối chính xác, trong đó Trụ ngày giúp xác định vận hung, cát trong cuộc đời của mỗi người, còn Trụ giờ giúp xác định cung con cái vượng hay suy.

Thông thường, can ngày là một yếu tố dễ được ghi nhớ và tra cứu, nhưng can giờ thì thường bị lẫn, dễ bị quên, vì vậy mà có cách tính can giờ qua can ngày để phục vụ tra cứu và tìm hiểu. Bảng tra cứu được ghi lại dưới đây. Xem thêm: Can Chi là gì? Ý nghĩa và ứng dụng lớn lao của Can Chi trong đời sống


2. Bảng tra can giờ theo can ngày


Can Giờ/Can Ngày

Giáp – Kỷ

Ất – Canh

Bính – Tân

Đinh – Nhâm

Mậu – Quý

Tý (23h-1h)

Giáp Tý

Bính Tý

Mậu Tý

Canh Tý

Nhâm Tý

Sửu (1h-3h)

Ất Sửu

Đinh Sửu

Kỷ Sửu

Tân Sửu

Quý Sửu

Dần (3h-5h)

Bính Dần

Mậu Dần

Canh Dần

Nhâm Dần

Giáp Dần

Mão (5h-7h)

Đinh Mão

Kỷ Mão

Tân Mão

Quý Mão

Ất Mão

Thìn (7h-9h)

Mậu Thìn

Canh Thìn

Nhâm Thìn

Giáp Thìn

Bính Thìn

Tị (9h-11h)

Kỷ Tị

Tân Tị

Quý Tị

Ất Tị

Đinh Tị

Ngọ (11h-13h)

Canh Ngọ

Nhâm Ngọ

Giáp Ngọ

Bính Ngọ

Mậu Ngọ

Mùi (13h-15h)

Tân Mùi

Quý Mùi

Ất Mùi

Đinh Mùi

Kỷ Mùi

Thân (15h-17h)

Nhâm Thân

Giáp Thân

Bính Thân

Mậu Thân

Canh Thân

Dậu (17h-19h)

Quý Dậu

Ất Dậu

Đinh Dậu

Kỷ Dậu

Tân Dậu

Tuất (19h-21h)

Giáp Tuất

Bính Tuất

Mậu Tuất

Canh Tuất

Nhâm Tuất

Hợi (21h-23h)

Ất Hợi

Đinh Hợi

Kỷ Hợi

Tân Hợi

Quý HợiTheo bảng trên, ta nhận thấy can giờ phụ thuộc vào can ngày.

Cách thức tra cứu như sau:

– Nếu bạn sinh vào khoảng thời gian từ 5-7 giờ (tức giờ Mão) và thuộc ngày có hàng can là Giáp hoặc Kỷ thì trụ giờ của bạn sẽ là Đinh Mão.

– Tương tự, nếu bạn sinh vào khoảng thời gian từ 11-13 giờ ngày đó thì trụ giờ của bạn là Canh Ngọ.

– Nếu sinh vào khoảng thời gian từ 5-7 giờ của ngày có hàng can là Ất hoặc Canh thì giờ sinh của bạn là Kỷ Mão.

Trên đây là giới thiệu sơ lược cách tính can giờ qua can ngày, từ đó giúp bạn xác định được một phần trong Tứ trụ của mình, là cơ sở để luận đoán vận mệnh.

Quỳnh Hương

Xem các bài viết khác:
Trả lời