Cách tra can tháng qua can năm dễ hiểu và chính xác


Thứ Hai, 22/03/2010 14:15 (GMT+07)

 Bảng năm can suy tháng can
Tháng

âm lịch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Can năm

Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Sửu
Giáp

Kỷ
Bính

Dần
Đinh

Mão
Mậu

Thìn
Kỷ

Tỵ
Canh

Ngọ
Tân

Mùi
Nhâm

Thân
Quý

Dậu
Giáp

Tuất
Ất

Hợi
Bính

Đinh

Sửu
Ất

Canh
Mậu

Dần
Kỷ

Mão
Canh

Thìn
Tân

Tỵ
Nhâm

Ngọ
Quý

Mùi
Giáp

Thân
Ất

Dậu
Bính

Tuất
Đinh

Hợi
Mậu

Kỷ

Sửu
Bính

Tân
Canh

Dần
Tân

Mão
Nhâm

Thìn
Quý

Tỵ
Giáp

Ngọ
Ất

Mùi
Bính

Thân
Đinh

Dậu
Mậu

Tuất
Kỷ

Hợi
Canh

Tân

Sửu
Đinh

Nhâm
Nhâm

Dần
Quý

Mão
Giáp

Thìn
Ất

Tỵ
Bính

ngọ
Đinh

Mùi
Mậu

Thân
Kỷ

Dậu
Canh

Tuất
Tân

Hợi
Nhâm

Quý

Sửu
Mậu

Quý
Giáp

Dần
Ất

Mão
Bính

Thìn
Đinh

Tỵ
Mậu

Ngọ
Kỷ

Mùi
Canh

Thân
Tân

Dậu
Nhâm

Tuất
Quý

Hợi
Giáp

Ất

Sửu

Xem bảng trên có thể tính được can của tháng sinh (can của trụ tháng). Ví dụ bạn sinh năm Giáp Dần (can năm là Giáp), nếu biết tháng sinh (âm lịch) là tháng 1 thì sẽ tính được can của tháng là Bính (Bính Dần). Tương tự, nếu bạn biết mình sinh vào tháng 2 âm lịch của năm Bính Dần thì can tháng của bạn sẽ là Đinh Mão. Lưu ý, tháng 1 âm lịch bao giờ cũng bắt đầu tính từ chi Dần.

(Theo Tử Bình nhập môn)
Trả lời