Cáo fennec hay fennec là một loài cáo hoạt động về đêm phân bố ở Sahara thuộc Bắc Phi.Cáo fennec hay fennec là một loài cáo hoạt động về đêm phân bố ở Sahara thuộc Bắc Phi. Tính năng đặc biệt nhất của loài là đôi tai lớn bất thường, phục vụ cho mục đích tản nhiệt.
Tên khoa học: Vulpes zerda
Khối lượng: 0,68 – 1,6 kg (Trưởng thành)
Chiều dài: 24 – 41 cm (Trưởng thành)
Chiều cao: 20 cm (Trưởng thành)
Mức dinh dưỡng: Ăn tạp Bách khoa toàn thư về Sự sống
Thời gian mang thai: 50 – 52 ngày (Trong tự nhiên)

Trả lời