Censorship Support Trainee


Job title: Censorship Support Trainee

Company: Canal+

Job description: Mô tả công việc Kiểm soát nội dung chương trình trên kênh K+KIDS theo quy định của K+ Làm báo cáo hàng ngày Thực hiện các công việc khác khi cần thiết Yêu cầu Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới ra trường chuyên ngành ngoại ngữ, báo c…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Tue, 07 Nov 2023 02:30:08 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top