Chubb Life] Supervisor, Distribution Support


Job title: Chubb Life] Supervisor, Distribution Support

Company: Chubb

Job description: Job Description: 1. Quản lý Hàng Khuyến Mãi (Nhập/xuất/tồn kho) chính xác, đảm bảo hoàn tất báo cáo theo đúng tiến độ – Nhập kho, Xuất kho, Điều chuyển hàng khuyến mãi giữa các Văn phòng Kinh doanh – Theo dõi bảo hành hàng khuyến mãi …

Expected salary:

Location: Việt Nam

Job date: Thu, 26 Oct 2023 01:11:15 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top