Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Sáng tạo nội dung – Khởi tạo phong cách (Content) – TNH – 3N008

Job title: Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Sáng tạo nội dung – Khởi tạo phong cách (Content) – TNH – 3N008

Company: TNTalent

Job description: hướng nội dung trên các kênh (PR/ Content Website/ Social Content) Chịu trách nhiệm cho chất lượng định hướng nội dung trên… các kênh (PR/ Content Website/ Social Content) Thực hiện nghiên cứu về sản phẩm để phát triển mô tả, dẫn dắt câu chuyện…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Thu, 14 Dec 2023 08:07:39 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top