Chuyên viên content marketing


Job title: Chuyên viên content marketing

Company:

Job description: – Lập kế hoạch content và kế hoạch truyền thông theo chiến lược và kế hoạch marketing cho dự án cũng như cho các công… đoàn. – Chịu trách nhiệm làm nội dung cho website và các kênh online của công ty: Social content, video content, ads…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Thu, 07 Dec 2023 03:44:10 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top