Chuyên Viên Lễ Tân – Pga Golf Novaworld Phan Thiet


Job title: Chuyên Viên Lễ Tân – Pga Golf Novaworld Phan Thiet

Company: Nova Hotels & Resorts World

Job description: & Marketing để có các lượt đặt chỗ chính xác 2.2 Liên hệ với Master Caddy/Bag drop/Starter để sắp xếp và điều chỉnh thời gian…

Expected salary:

Location: Bình Thuận

Job date: Thu, 14 Mar 2024 23:42:38 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top