Content marketing


Job title: Content marketing

Company:

Job description: – Lên kế hoạch, chiến lược nội dung có mục tiêu cụ thể hàng tuần, hàng tháng dựa vào kế hoạch tổng thể. – Xây dựng và quản lý nội dung trên các nền tảng social media của công ty. – Đảm bảo chất lượng nội dung chính xác và đầy đủ theo KP…

Expected salary: 8000000 – 10000000 per month

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Thu, 07 Dec 2023 00:58:03 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top