Content Writer Intern (Full-time, part-time)


Job title: Content Writer Intern (Full-time, part-time)

Company:

Job description: – Ứng viên có định hướng phát triển với Content Writer 7. THÔNG TIN KHÁC: – Mức lương hỗ trợ thực tập: 2 – 3 triệu đồng…

Expected salary: 2000000 – 3000000 per month

Location: Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Job date: Thu, 14 Dec 2023 01:46:15 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top