DevOps Developer (Java, Python)


Job title: DevOps Developer (Java, Python)

Company: PVcomBank

Job description: nhất một ngôn ngữ lập trình như JAVA, Python, C, JS Kinh nghiệm với công nghệ Kubernetes và AWS cloud Có kiến thức…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Wed, 06 Dec 2023 23:46:11 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top