Digital marketing


Job title: Digital marketing

Company:

Job description: – Kiến thức tổng quát về các lĩnh vực liên quan đến nghiệp vụ marketing và truyền thông: branding, content, media…, design, event. – Có kiến thức và kỹ năng về digital marketing. – Có khả năng tư duy nhạy bén với những xu hướng mới của…

Expected salary: 10000000 – 20000000 per month

Location: Hà Nội

Job date: Thu, 07 Dec 2023 00:28:25 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top