Field Sales Agent – SPX Express


Job title: Field Sales Agent – SPX Express

Company:

Job description: nghiệm sales ít nhất 6 tháng các ngành hàng FMCG, Viễn Thông, Vận Chuyển và Fintech….

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Fri, 15 Dec 2023 03:59:58 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top