Fullstack Developer


Job title: Fullstack Developer

Company: NodeFlair

Job description: với .Net. Frontend Web: HTML, HTML5, Javascript ES6, JQuery, CSS, Angular/AngularJS. Backend: .Net Framework, .Net Core, Rest…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Fri, 29 Mar 2024 23:48:50 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top