Gấu nhà em khi đi tắm ngoài trời nhìn cute quáGấu nhà em khi đi tắm ngoài trời nhìn cute quá.
——
My bear looks so cute when taking a bath outside

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top