Giám đốc Marketing


Job title: Giám đốc Marketing

Company: Manpower

Job description: danh mục và vòng đời sản phẩm Xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình marketing Quản lý quan hệ công chúng… kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing ở mọi khía cạnh (branding, sản phẩm, phân phối,…) Có kiến thức về các phương…

Expected salary:

Location: Việt Nam

Job date: Mon, 20 Nov 2023 00:33:40 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top