Growth Marketing Executive


Job title: Growth Marketing Executive

Company: Sapo

Job description: khai các chiến dịch marketing, bán hàng là một lợi thế Có khả năng tương tác, giao tiếp tốt, ưu tiên kinh nghiệm làm việc… về thương mại điện tử, marketing online, phầm mềm ……

Expected salary: 12000000 – 15000000 per month

Location: Hà Nội

Job date: Thu, 14 Dec 2023 02:09:00 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top