GT Sales – Nhân viên Kinh doanh kênh GT – Food


Job title: GT Sales – Nhân viên Kinh doanh kênh GT – Food

Company: RGF HR Agent

Job description: Job Description Trách nhiệm công việc – Bán hàng, quản lý bán hàng cùng đội ngũ nhà phân phối – Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai bán hàng – Phát triển khách hàng kênh GT Job Requirement Kỹ năng / Kinh nghiệm cần thiế…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Wed, 22 Nov 2023 08:36:22 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top