Hai mẹ con gấu nhà bắc cựcHai mẹ con gấu nhà bắc cực.
Gấu trắng Bắc Cực là một loài động vật có vú lớn của bộ Ăn thịt, họ Gấu. Chúng là loài động vật sống gần địa cực tìm thấy xung quanh Bắc Băng Dương và chúng là loài động vật ăn thịt lớn nhất trên đất liền. Gấu Bắc Cực sinh sống trên lãnh thổ của năm quốc gia khác nhau

Polar bear mother and daughter

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top