Hai Phong – Nhân viên kinh doanh


Job title: Hai Phong – Nhân viên kinh doanh

Company: RGF HR Agent

Job description: nghiệm: có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sales b2b – Có thể làm việc lâu dài…

Expected salary: 8000000 per month

Location: Hải Phòng

Job date: Wed, 01 Nov 2023 02:32:21 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top