HR Manager


Job title: HR Manager

Company: JAC Recruitment

Job description: and how to protect yourself from them. Vietnam English Search jobs HR Manager Job title: HR Manager Contract type: Contract…

Expected salary:

Location: Quảng Ngãi

Job date: Wed, 15 Nov 2023 06:41:15 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top