HR Manager

Job title: HR Manager

Company: Manpower

Job description: VN工厂的人力资源经理负责人力资源职能的整体管理 负责越南工厂的人力资源职能,包括人员规划、政策制定、招聘和选拔、员工沟通和关系等; 管理整个招聘过程,包括人才搜索、选拔、面试、评估和聘用,为空缺主管提供专业建议; 处理员工辞退、辞职、辞退案件; 负责内部/外部审计; 与人力资源团队紧密合作,以项目为基础,以及其他临时项目或任务; 负责行政相关事务。 1. Chịu trách nhiệm về các chức năng nhân sự tại nhà má…

Expected salary:

Location: Bắc Ninh, Bắc Ninh

Job date: Mon, 30 Oct 2023 03:24:06 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top