Idle Heroes vietnam | Ngày đầu của event đổ xúc sắc cũng không quá tệ đúng ko nào | HeoMe x ItathquaIdle Heroes vietnam | Ngày đầu của event đổ xúc sắc cũng không quá tệ đúng ko nào | HeoMe x Itathqua.
—–
Enligsh : Idle Heroes vietnam | The first day of the dice dump event wasn’t too bad, right | HeoMe x Itathqua.

Trả lời