It Support/ Nhân Viên It


Job title: It Support/ Nhân Viên It

Company: Le Viva Muine Resort

Job description: – Nhân viên IT chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động phòng công nghệ thông tin tại resort như: Hệ thống mạng Wifi – Internet, hệ thống khóa từ và cả các thiết bị khác như tivi, máy chủ ứng dụng, tổng đài điện thoại.- Xử lý nhanh chóng những s…

Expected salary:

Location: Bình Thuận

Job date: Mon, 11 Dec 2023 23:47:21 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top