Japanese Speaking – Business Analyst cum Project Manager (Senior level) – IT (HCM)


Job title: Japanese Speaking – Business Analyst cum Project Manager (Senior level) – IT (HCM)

Company: RGF HR Agent

Job description: Job Description Nội dung công việc ・Chuyển các yêu cầu kinh doanh thành các yêu cầu chức năng và kỹ thuật, bao gồm quy trình kinh doanh và các trường hợp sử dụng các yêu cầu về trải nghiệm người dùng, tích hợp giao diện người dùng và dữ l…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Sat, 14 Oct 2023 00:24:05 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top