Japanese Speaking – IT Engineer – Construction


Job title: Japanese Speaking – IT Engineer – Construction

Company: RGF HR Agent

Job description: khiển) – Công nghệ được sử dụng + Ngôn ngữ lập trình: Javascript, C#, HTML/CSS,.. + Cơ sở dữ liệu: Oracle + Hệ điều hành/Nền… độ giao tiếp ・Kinh nghiệm: • Có kinh nghiệm phát triển phần mềm sử dụng Javascript, C#, HTML/CSS, v.v. • Mở cửa mới mẻ với nền…

Expected salary: 12000000 per month

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Wed, 06 Dec 2023 00:31:53 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top