Japanese Speaking – Manager (Branch Manager Candidate) – Vending machine


Job title: Japanese Speaking – Manager (Branch Manager Candidate) – Vending machine

Company: RGF HR Agent

Job description: Job Description Mục tiêu Quản lý các hoạt động của bộ phận đồ uống và bộ phận kinh doanh. Có kinh nghiệm để trở thành ứng cử viên cho vị trí điều hành trong tương lai. Nội dung công việc ・Quản lý các hoạt động của bộ phận đồ uống và bộ …

Expected salary: 20000000 per month

Location: Bình Dương

Job date: Sat, 28 Oct 2023 07:09:44 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top