Japanese Speaking – QA Assistant Manager – Phó phòng Quản lý Chất lượng – Electronics


Job title: Japanese Speaking – QA Assistant Manager – Phó phòng Quản lý Chất lượng – Electronics

Company: RGF HR Agent

Job description: Job Description Chi tiết công việc 1. Nghiệp vụ phòng ban: • Đảm bảo chất lượng cho sản phẩm được xuất hàng từ nhà máy • Chuẩn bị tài liệu Chứng nhận sản phẩm mới • Đo đạc, phân tích và đánh giá sản phẩm lỗi( bao gồm sản phẩm bị sự cố quy…

Expected salary:

Location: Bình Dương

Job date: Fri, 22 Dec 2023 23:10:52 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top