Japanese Speaking – Sales Engineer – Machinery


Job title: Japanese Speaking – Sales Engineer – Machinery

Company: RGF HR Agent

Job description: Job Description Mục tiêu Làm việc với tư cách là kỹ sư bán hàng, làm việc cùng nhân viên kinh doanh để giải thích và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng Nội dung công việc ・Tìm hiểu về sản phẩm gắn kết bề mặt (SMT) ・Tư vấn các vấn đề kỹ thuậ…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Fri, 24 Nov 2023 02:07:58 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top