Japanese Speaking – Sales Engineer – Machines | Tiếng Nhật – Kỹ Sư Bán Hàng – ngành Máy Móc


Job title: Japanese Speaking – Sales Engineer – Machines | Tiếng Nhật – Kỹ Sư Bán Hàng – ngành Máy Móc

Company: RGF HR Agent

Job description: Job Description Trách nhiệm công việc : + Hỗ trợ kỹ thuật cho đại lý như chuyển đổi mã sản phẩm, tư vấn kỹ thuật + Đồng hành cùng đại lý đến thăm và xử lý các vấn đề kỹ thuật tại khách hàng (chủ yếu tại các khu công nghiệp) + Tìm hiểu và …

Expected salary: 12000000 per month

Location: Hà Nội

Job date: Sat, 30 Sep 2023 05:48:44 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top