Kiến mật là các loài kiến thuộc họ Formicidae | Thế giới côn trùng | Animal WorldKiến mật là các loài kiến thuộc họ Formicidae. Chúng thuộc một trong năm chi, bao gồm Myrmecocystus. Kiến mật thợ nhồi thực phẩm dưới dạng thức ăn dự trữ trên ngay cơ thể của chúng để bảo đảm sự sống cho cả đàn vượt qua những thời điểm khó khăn, khô hạn. Đến khi thức ăn trở nên khan hiếm, những con kiến thợ nhả ngược mật trở ra cho đồng loại từ chiếc bụng căng phồng như những quả nho của chúng. Những con kiến thợ bắt mồi, đem về, cho kiến dự trữ và ấu trùng, kiến dự trữ chuyển hóa đồ ăn thành đạm và mật ngọt.

Trả lời