Kỹ sư DevOps


Job title: Kỹ sư DevOps

Company: SHB

Job description: việc theo hướng phát triển hạ tầng mạng Thành thạo một ngôn ngữ lập trình (Python, PHP, C++..) Đã có các chứng chỉ ngoại…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Tue, 30 Jan 2024 23:41:02 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top