Lên là lên là lên nào quẩy vs cụ rùa nào mọi ngườiLên là lên là lên nào quẩy vs cụ rùa nào mọi người
———————-
Let’s go up, go up, fight with turtles, everyone

Trả lời