MARKETING SENIOR


Job title: MARKETING SENIOR

Company: PersolKelly

Job description: Digital marketing, có kinh nghiêm qu� ng cáo cho nền t� ng app. – Hiểu biết sâu về cách thức qu� ng cáo qua mạng xã hội…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Thu, 14 Dec 2023 03:21:46 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top