Merchandise Assistant Manager/ Trợ lý Mua Hàng – Entertainment


Job title: Merchandise Assistant Manager/ Trợ lý Mua Hàng – Entertainment

Company: RGF HR Agent

Job description: trưởng phòng. Instructing/ Supervising/Reporting Merchandiser’s task force to Line manager – Thực hiện các công việc khác…

Expected salary: 14000000 per month

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Thu, 14 Dec 2023 01:31:08 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top