Mobile Developer (Native app/React native)

Job title: Mobile Developer (Native app/React native)

Company: SHB

Job description: biết về Javascript, HTML, CSS/LESS/SCSS – Hiểu biết về RESTful APIs – Kiến thức về Object-Oriented programing – Khả…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Wed, 20 Dec 2023 01:41:57 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top