NET Developer (C#, ASP.NET) ~ 2 – 4 yrs


Job title: NET Developer (C#, ASP.NET) ~ 2 – 4 yrs

Company: Pacific Technology

Job description: ngữ .NET (C#, ASP.NET) Có kinh nghiệm HTML, CSS, DIV, JavaScript, AJAX. Có kinh nghiệm trong phát triển các loại ứng…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Thu, 14 Dec 2023 23:05:54 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top