Người thám hiểm Kiên trì của NASA đã thực hiện những bước đầu tiên trong giấc mơ kéo dài hàng thập kỷ về việc trả lại mẫu sao Hỏa

Posted under Tin Tức On

Của NASA Người thám hiểm bền bỉ trên sao Hỏa đã bắt đầu bộ sưu tập đá ngoài thế giới này.

Máy thám thính, được thiết kế để tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống cổ xưa trên Sao Hoả và để đóng gói tài liệu cho sứ mệnh trả mẫu trong tương lai, đã thực hiện hai lần diễn tập lấy mẫu thành công đầu tiên vào thứ Hai và thứ Tư (ngày 6 tháng 9 và ngày 8 tháng 9). Các nhà khoa học NASA mô tả bộ sưu tập cho biết họ rất vui mừng với những gì họ biết cho đến nay về hai lõi đá.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *