Nuôi cá betta chung với cá nào? | cacanhmini | Animal World



Những con cá betta có thể được giữ với? Có thể nuôi cá betta với các loại cá khác không? Nông dân thường tự hỏi liệu họ có thể giữ cá betta với những con cá khác không? Blog Cacanhmini sẽ trả lời bạn thông qua bài viết dưới đây.

Trả lời