QA – ISO Assistant Manager / Quản Lý Bộ Phận ISO – Manufacturing


Job title: QA – ISO Assistant Manager / Quản Lý Bộ Phận ISO – Manufacturing

Company: RGF HR Agent

Job description: Job Description Mô Tả Công Việc – Hoạch định, thúc đẩy và kiểm soát Hệ thống quản lý chất lượng (QMS), Hệ thống quản lý môi trường (EMS) để đảm bảo các hoạt động của hệ thống tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, IATF 16949:…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Wed, 01 Nov 2023 03:14:50 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top