Reservations Agent/ Chuyên Viên Đặt Phòng – Urgently


Job title: Reservations Agent/ Chuyên Viên Đặt Phòng – Urgently

Company: Accor

Job description: and converted to sales where possible to meet hotel targets. Primary Responsibilities Understand hotel P&P and Accor P&P…

Expected salary:

Location: Việt Nam

Job date: Tue, 30 Jan 2024 23:46:11 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top