Senior Marketing Manager – Thực phẩm


Job title: Senior Marketing Manager – Thực phẩm

Company: Manpower

Job description: Marketing. Quản lý, phát triển và gắn kết đội ngũ Marketing. Tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo đáp ứng mục tiêu… chung của tổ chức. Quản lý ngân sách Marketing, theo dõi chi phí, cân đối ngân sách và ra quyết định phân bổ nguồn lực…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Sat, 16 Dec 2023 03:39:32 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top