Senior Operations Support – Operations, SPX Express


Job title: Senior Operations Support – Operations, SPX Express

Company:

Job description: Job Description : Báo cáo Chịu trách nhiệm về độ chính xác 100% trong các báo cáo hoạt động định kỳ theo ngày/tuần/tháng/năm. Hỗ trợ Giám đốc khu vực (ROM) trong việc xây dựng các bảng thông tin số liệu, báo báo, các file theo dõi, v.v….

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Fri, 15 Dec 2023 08:19:14 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top